O studiach informatycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

  Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

  Plan studiów ( III rok) 

  Katalog przedmiotów (wersja w formie jaka obowiązywała przed wdrożeniem systemu KRK)

  Rozkład zajęć w semestrze letnim 2015/2016

  Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 2015/2016


  Opiekun III roku

  Kontakt  Ogłoszenia bieżące

Ostatnia modyfikacja: 20 16.02.2016
Opracował MS